Zgłoszenia

Aby wziąć udział w zawodach musisz:

– być osobą pełnoletnią
– zaakceptować Regulamin zawodów,
– zapisać się na listę startową,
– uiścić 15 zł opłaty startowej.

Formularz
zgłoszeniowy

Jak się zgłosić?

Zgłoszenie udziału drużyn może nastąpić od godziny 10.00 w dniu zawodów tj. 25.06.2022 w Biurze Zawodów na Bulwarze Zygmunta Augusta, przy moście Wysokim w Elblągu.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika lub drużyny do zawodów będzie poprawne wypełnienie listy (podajemy imię i nazwisko zawodników,  adresy zamieszkania, telefony kontaktowe, adresy mailowe oraz  w przypadku drużyn nazwę drużyny) i przesłanie jej do dnia 24.06.2022 r. na adres e-mail organizatora: zapisy@holdfast.pl  

*w przypadku drużyn mail z dopiskiem kwalifikacja drużynowa

Zapisy będą również możliwe poprzez formularz na stronie holdfast.pl

 

DOKUMENTY do pobrania

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATOR

PARTNERZY